Udlånsliste

Der er en række redskaber i foreningen, som kan lånes. Det meste er foreningens, men enkelte ting er privat ejet.

RedskabStår hos
Stige, 13 meterHenrik Tårnby, Italiensvej 52
2 kloakrensereHenrik Tårnby, Italiensvej 52
1 UkrudtsbrænderUlrik Evers, Italiensvej 62
Stillads, 5 meterKenneth Majkjær, Italiensvej 56
Stige, 4 meterJessie Nielsen, Italiensvej 44

Hvordan foregår udlån?

Hvis du vil låne et af redskaberne, skal du kontakte Henrik, Kenneth, Jessie eller Ulrik ved fremmøde.

Har du akut behov for at låne et redskab, og ikke kan få fat i Henrik, kan du hente, og lægge en seddel med låner og afleveringstidspunkt. Lån over 14 dage skal aftales. Redskaber hos Kenneth, Ulrik og Jessie kan ikke hentes uden forudgående aftale.

Du finder de forskellige redskaber hos Henrik her:

13m stige – befinder sig på siden af garagen (ud til Marsalavej), støttefoden under halvtaget bag ved garagen.

Kloakrenserne – findes ligeledes under halvtaget bag ved garagen.

I forhold til anvendelse af ukrudtsbrænderen, er hensigten med at også gassen er betalt af foreningen, at den benyttes til fortov og asfaltborter – ikke til 50m havegang, etc. Man skal give Henrik Tårnby besked når gassen er ved at være brugt.

Venlig hilsen

”Redskabsbestyrerne” v/Henrik Taarnby