Budget for G/F Fredenshøj 2016-2021, inklusiv 4.500 kroner i kontingent pr. matrikel.
Godkendt den 29. februar ved GF Fredenshøjs ordinære Generalforsamling.

Download aktuelt budget i pdf (klik her)

 

År   2016 2017 2018 2019 2020 2021
               
Formue:       39.952     57.747     77.542     97.336   117.131   136.926
Indtægter:              
Kontingent        225.000      225.000      225.000      225.000      225.000      225.000
Øvrige                800              800              800              800              800              800
I alt:     265.752   283.547   303.342   323.136   342.931   362.726
               
Udgifter:              
Ekstraordinært afdrag                   -                   -                   -                   -                   -                   -  
Renovering af veje, kontrakt NCC          30.409        30.409        30.409        30.409        30.409        30.409
Renovering af fortove, kontrakt NCC        158.212      158.212      158.212      158.212      158.212      158.214
Rensning af brønde            2.235          2.235          2.235          2.235          2.235          2.235
Kontingenter og forsikring            3.250          3.250          3.250          3.250          3.250          3.250
Generalforsamling            1.500          1.500          1.500          1.500          1.500          1.500
Bestyrelsesmøder            1.500          1.500          1.500          1.500          1.500          1.500
Honorarer, formand og kasserer             3.200          3.200          3.200          3.200          3.200          3.200
Kontorhold m.m.                400              400              400              400              400              400
Bankgebyrer                300              300              300              300              300              300
Øvrige (incl. tema klimatilpasning)            2.000                 -                   -                   -                   -                   -  
Vedligehold Ndr. Italiensvej            5.000          5.000          5.000          5.000          5.000          5.000
Udgifter i alt     208.005   206.005   206.005   206.005   206.005   206.007
               
Overføres til følgende år:       57.747     77.542     97.336   117.131   136.926   156.719
               
Noter:              
Budget ud fra foregående år (regnskab) og de pt. kendte forudsætninger. Bemærk der er afsat 5.000 kr. til årlig renovering af Ndr. Italiensvej.
               
Antal parceller                  50                50                50                50                50                50
Årligt kontingent pr. parcel            4.500          4.500          4.500          4.500          4.500          4.500