Lokalt Klimatilpasningssekretariat
Arbejdet med klimatilpasning og skybrudsplaner sættes nu mere og mere i system. Det sker i et samarbejde mellem lokaludvalgene, bolig- og grundejersammenslutninger, Københavns Kommune, HOFOR m.fl. Som led i dette arbejde etableres på Amager et specifikt, lokalt Klimatilpasningssekretariat, der får til huse i Miljøpunkt Amager.

Sammen med lokaludvalgene “Øst” og “Vest”, SGF, bolig- og grundejerforeninger, vejlav m.v. skal sekretariatet indsamle viden og bistå samt rådgive vedrørende gennemførelse af løsninger på klimatilpasningsområdet. Det være sig fælles løsninger med indretninger til afledning af overfladevand, grøn klimavej, vejrenovering mv. på private fællesveje og andre fællesarealer samt løsninger til afledning af overfladevand (LAR) på boligparceller i villa- og parcelhusområder på Amager.

Flere oplysninger om sekretariatet er på Miljøpunkt Amagers hjemmeside:
http://www.miljopunkt-amager.dk/


Medlemsmøde den 12. maj 2015
Reserver allerede nu denne aften til et spændende møde med advokat Morten Mark Østergaard, der er grundejernes repræsentant i Justitsministeriets nedsatte udvalg, der skal komme med forslag til indsats overfor etablering af rockerborge i boligkvarterer. Dette arbejde samt den nye vejlov og endvidere en højesteretsdom fra 2013 om bestyrelsesansvar vil han blandt andet berette om. Der bliver samtidig lejlighed til at stille spørgsmål.
Invitation udsendes senere.
Mødet er åbent for alle medlemmer i de enkelte grundejerforeninger. Giv venligst besked videre.

Generalforsamling den 28. april 2015
Årets generalforsamling i Sundbyernes Grundejerfællesskab afholdes torsdag den 28. april.
Invitation med dagsorden udsendes senere.

Emner/Indlæg
Alle medlemmer er velkomne til bidrage med emner eller indlæg til vore nyhedsmails.

Skriv til formanden Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Venlig hilsen

Sundbyernes GrundejerFællesskab

www.sgfnet.dk