Møde med Center for Trafik
SGF afholdt d. 19/11 2014 et såkaldt årligt statusmøde møde med Center for Trafik og Byliv.
Du kan  læse nærmere om mødets udbytte, der bl.a. omfatter Teknik og Miljøforvaltningens nye organisation, ændringer omkring tilsynet med de private fællesveje, en kort introduktion til ’Københavnerkortet’, der er en væsentlig informationskilde for arbejdet i en grundejerforening, og projektet med at udskifte gadebelysningen i København inklusiv belysningen på de private fællesveje her (åbnes som pdf).

Status på Grøn Klimavej
I løbet af efteråret er der orienteret en del om Københavns Kommunes og lokaludvalgenes planer mht. klimatilpasning på veje og fællesarealer på Amager. Involverede i disse planer er også Miljøpunkt Amager og SGF.

Omkring 1. november 2014 udskrev Miljøpunkt Amager en konkurrence om indretning af Grøn Klimavej, hvor ideen er, at regnvand, der falder på vejen/gaden, ikke ledes i kloakken, men enten strømmer af på overfladen eller siver ned i jorden.

Ved udløbet af indsendelsesfristen for konkurrencen den 1. december 2014 var der indkommet 5 projektforslag, der bedømmes af en uvildig jury, og hvor resultatet af bedømmelsen ventes at foreligge i begyndelsen af det nye år. Det vindende projekt præmieres med 40.000 kr. til dækning af udgifter til rådgivningsbistand ved projektet.

Miljøpunkt Amager har udarbejdet en særlig ”Vejledning til at søge medfinansiering ved renovering af private fællesveje, hvor regnvand håndteres lokalt”. Vejledningen indeholder også en række eksempler på indretning af Grøn Klimavej. Læs vejledningen her.

Vejledning vedr. inddrivelse af kontingentrestancer
Kontingenter i grundejerforeningen er nødvendige, og restancer skal man ikke bare acceptere. Vi har lavet en vejledning til, hvordan den enkelte forening selv kan iværksætte inddrivelse.

Baggrunden for udarbejdelse af vejledningen er, at det er en relativ enkel proces at gennemføre inkassoskridt hele vejen, uden at det er nødvendigt at ofre omkostninger til ekstern rådgiver. Der er sædvanligvis tale om relativt beskedne beløb, og iværksættelse af inddrivelsesproceduren vil have en markant signalværdi. Selv om et udlæg hos et medlem ikke måtte udløse betaling straks, vil det stå på ejendommen, og der kan ikke disponeres over udlæggets plads i prioritetsordenen, før udlægget er indfriet.