Bestyrelsen orienterer

Nyhedsbrv 4, december 2014

Bestyrelsen ønsker alle grundejere glædelig jul og et godt nyt år.

Vi minder om den kommende generalforsamling den sidste mandag i februar 2015. Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved den 23. februar kl. 19.30 på Skolen ved Sundet. Bestyrelsen skal senest den 31. december have modtaget forslag til generalforsamlingen. Kasserer Peter Jensen ønsker ikke genvalg. Formand Lauritz Holdø stopper efter 23 år i bestyrelsen.

Vi betaler renter og afdrag ang. vore renoverede fortove og vedligehold på de private fællesveje til NCC. For 2014 kan hver grundejer fratrække en renteudgift på 1.560 kr. på selvangivelsen. Hvis der er to selvstændige husholdninger på et grundejernummer bliver fradraget halveret.

Københavns Kommune oplyser, at de udestående mangler ved retablering af de opgravede fortove først sker ved 1 års gennemgang i løbet af foråret 2015. Bestyrelsen har sammen med vor interne revisor Finn Rützou haft et møde med Dan Boye fra kommunen. Herefter sendte bestyrelsen en revideret mangelliste til kommunen. Dan Boye oplyste, at den kommende nedgravning af lyskabler og opsætning af ny gadebelysning for vort område muligvis først sker i 2016.

Vejudvalget fortsætter arbejdet for at forbedre sikkerheden på vore veje. Vejudvalget foreslår, at den enkelte grundejer i størst muligt omfang parkerer biler på de private grunde af hensyn til oversigten på vejene.  

Se nyt om vor logokonkurrence på bagsiden. Hjemmesiden bliver løbende opdateret. I kan se referater fra bestyrelsens møder m.m. på: www.fredenshoej.dk 

Venlig hilsen bestyrelsen (Jessie, Kenneth, Peter, Henrik og Lauritz)