Bestyrelsen orienterer


Nyhedsbrev 3, november 2014


Vore regnvandsbrønde bliver renset i uge 46. Desværre kan vi ikke få oplyst en nærmere dato. Bestyrelsen anmoder om, at I ikke parkerer ovenpå brøndene/ristene i denne uge.

DONG har måttet retablere fortovene to gange efter nedgravning af elkabler på vore private fællesveje. Repræsentanter fra Københavns Kommune var ligesom bestyrelsen ikke tilfredse med Muncks arbejde ved vor gennemgang af mangler. Desværre ser anden retablering ikke ud til at blive væsentligt bedre. Bestyrelsen anbefaler, at I grundigt undersøger fortovenes stand efter 2. retablering. Hvis I ikke er tilfredse, så kontakt bestyrelsen snarest med oplysninger om de konkrete mangler. Bestyrelsen skal efter det oplyste med til nok en gennemgang.

Københavns Kommune vil for de veje, hvor der i år ikke nedlægges elkabler, efter det oplyste , først nedgrave kabler til gadebelysningen i 2015. Efter vore oplysninger har Munck fået opgaven.

Hjemmesiden bliver løbende opdateret.

I kan se de seneste referater fra bestyrelsens møder på:

www.fredenshoej.dk


Bestyrelsen minder om den indgåede aftale med Sadolin Farveland Amagerbrogade 190, telefonnr. 32 555 800. Grundejerne i vor forening får 20 % rabat ved at oplyse, at I kommer fra G/F Fredenshøj.


Venlig hilsen
Bestyrelsen (Jessie, Kenneth, Peter, Henrik og Lauritz)