Som det fremgår af seneste referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj, så er det lykkedes trafikudvalget at få gang i dialogen med skolebestyrelsen på Skolen ved Sundet - omkring den uhensigtsmæssige trafiksituation som præger Marsalavej om morgenen med gennemkørende busser og børn på vej til skole på cykel.

Til orientering kan her læses brevet som Skolen ved Sundet har sendt til "Projekt Sikre Skoleveje" under Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune

Læs brevet fra den 28. april 2015 her.