Tilstede var: Alexander, Henrik Bendixen, Finn og Henrik Taarnby (HT)

1.)
Alexander havde fået tilsendt en pris på fartdæmpere og skilte fra Daluiso A/S.

Det drejer sig om i alt syv 40 km-fartdæmpere i plastik plus et antal skilte. Prisen vedrører kun vores del af fællesvejene. I alt omkring 50.000 kr + moms.

Lidt om fordele og ulemper:
Fordele: Prisen i forhold til asfaltbump
Ulemper: Glatte for cyklister, tåler ikke så meget, ingen garanti, kun accepteret af kommunen som en midlertidig løsning (Man foretrækker/anbefaler asfaltbump).

2.)
HT orienterede om, at Rugbakken fortsat vil have en trafikmåling. Lauritz og HT vil holde møde med Rugbakken og forsøge at finde frem til en anden måde at opnå nedsat hastighed og nedsat trafik.

Efter en del snak, besluttede vi følgende:

a.) Det er vigtigt, at få fat i forældrene til skolebørn. Alexander og Bjarne, som hver især har haft kontakt med skolens ledelse og skolebestyrelse fortsætter med den kontakt. Vi skal overbevise dem om, at skolevejene mod nord er utilstrækkeligt sikrede. En form for helhedsløsning, omfattende de fælles veje og Marsala- og Italiensvej-problematikken præsenteres for skolebestyrelsen. Hannibal (Skolelederen) har lovet  taletid på skolebestyrelsesmøde.

b.) Det er nu, inden vi går videre, at vi skal have Landlyst med. HT (G/F Bestyrelsen) kontakter Landlyst og anbefaler, at de deltager i trafikudvalget med et par medlemmer plus gerne et medlem af deres bestyrelse.

c.) Henrik Bendixen kontakter Københavns Kommune,  for at spørge ind til Italiensvej: Marsalavej/ Italiensvej – problematikken. Trafikanter på vej ned gennem Italiensvej får pt. ingen information om, at der er krydsende skolebørn. Hvordan stiller man sig til en ordning a la Engvej? Fartbegrænsning på 40 km osv.?
Vi var helt enige om, at dette projekt er en sej og langsommelig affære med flere lag og mange knaster, men trafikudvalget er pt. ved godt mod.

Mødet sluttede med aftale om nyt møde, så snart der er nyt.
Helst i december.
 

Referent HT