Vejudvalget - Stiftende møde d. 9. april.

Referat.

Tilstede var Alexander. Bjarne og Henrik T.

PÅ trods af det halverede udvalg, valgte vi at starte, idet vi må påregne at en eller flere ikke kan møde op på den dato, vi bestemmer. Vi bestemte i øvrigt, at næste møde bliver  mandag d. 5. maj hos mig kl. 19:30 (Det er helt tilfældigt at det første møde er den 9. april og det næste den 5. maj – ingen besættelsesromantik!)

Vi enedes om udvalgets kommissorium: Vi har generalforsamlingens godkendelse til at sætte trafiktællingen på den nordre del af Italiensvej i værk dvs få de berørte grundejeres godkendelse til at få foretaget trafiktællingen, derefter kontakte formanden for g/f Rugbakken, som også har sit bagland i orden.

Alle andre tiltag skal rundt om bestyrelsen, inden en evt. gennemførelse.

Arbejdsområder i øvrigt: a) Vejbump

                                             b) SvS/ Friluftsskolens politik angående skoleveje

                                             c) Skiltning på vores veje

                                             d) Marsalavej/Italiensvej-krydset

a) Med udgangspunkt i Alexanders foto af et vejbump i det indre København, drøftede vi mulighederne for alternative vejbump. Alexander påtog sig opgaven at undersøge om  det er muligt/lovligt at anlægge alternative- og billigere- bump på private fællesveje.

b) SvS/ Friluftskolens politik om trafik til og fra skolen. Har man en politik om liftbusser? Hvad er baggrunden for skiltningen på Marsalavej ved skolen? Forældre-bilkørsel til skolen/skolerne? Osv. Bjarne påtog sig opgaven at finde ud af det.

c) skiltning i vores område. 30 km/t- skilte. Hvem skal vi spørge? Koster det os noget? Legende børn- skilt på Fredenshøj Alle (10 børn under 12 år!- på den lille vej…)? Det tilstedeværende udvalgs medlemmer vil hermed bede Mikael om at undersøge det.

Efter lidt overvejelse besluttedes at vente med d) Marsalavej/Italiensvej – problematikken indtil trafik -tællingen er gennemført. Derefter beder vi Finn om at gå ind i arbejdet. Det indebærer kontakt til SvS, Rugbakken og myndighederne. (Det kom frem på mødet at kun børn i nulte og første klasse bliver fulgt til institutionen på den anden side af Italiensvej. Fra 2. klasse skal børnene selv krydse Italiensvej!)

Men umiddelbart kan vi gå i gang med trafiktællingen. Og beder Henrik og mig om at få iværksat en skriftlig godkendelse af grundejere på nordlige del af Italiensvej. Det indebærer også en klarmelding til formanden for Rugbakken. Henrik kontakter Henrik snarest.

Derefter snakkede vi om lidt løst og fast. Godt, entusiastisk møde.

Referat sendes til bestyrelsen og udvalgets medlemmer. Ref. Henrik T