Tilstede var: Bjarne, Alexander, Mikael og Henrik T.

1) Trafiktælling på nordre del af Italiensvej.

Henrik fandt – på KK`s hjemmeside - det officielle skema, som skal udfyldes af berørte beboere.

Henrik Tårnby fik underskrift fra 6 af de 9 berørte beboere (2/3 er nok)

Har meddelt John fra Rugbakken at vi er klar. Venter nu bare på dem. Aftale om at sende ansøgning sammen.

Vi ønsker dialog med kommunen om, hvorledes
a) parkerede biler ...
b) biler som kommer fra skolen og Livornoparken ...
....ikke bare bliver regnet for lokal trafik (Eftersom de kun bliver fotograferet i den ene ende og dermed tynger ned på lokaltrafik-vægtskålen!)

Hvad er vedkommende trafik i øvrigt ... er det forældre, der kører deres børn til skolen?

Hvad er konsekvensen for kommunen, ifald vi når op på over 25 % fremmet trafik?

2) Bjarne har mailet to gange til SVS`s skolebestyrelse uden at få svar. Men han fandt på forældre intranettet et brev om kørsel af børn til skole. Man henstiller til, at forældre, hvis de mener det nødvendigt at følge til skole, parkerer på Italiensvej mellem Livornovej og Marsalavej. Der stod ingenting om liftbusser, som kunne interessere os.

Vi enedes om, at vi skal have kontakt til Friluftsskolen. Ved nærmere snak, viser det sig at skiltningen på Samosvej dels er absurd, dels at Marsalavej er eneste vej ind for liftbusser, hvis de ikke benytter Kaldæavej.

Vi har en formodning om, at Landlyst er vidende om den nuværende skiltning og beder bestyrelsen tage kontakt til Ole fra Landlyst.
Bjarne vil skrive til Friluftsskolen og forsøge at få gang i en dialog.

3) Mikael er i gang med at finde ud af, hvem man henvender sig til, hvis man ønsker en skiltning med lavere fart. Koster det os noget?  20 km på fællesvejene, 40 på Italiensvej.

4) Alexander  har haft kontakt med kommunen og det ”bumpfirma” som laver den slags bump, han har set inde midt i Kbh. Venter på at en person , som har forstand på regler og regulativer, skal vende hjem fra ferie. Men mener at vide, at et bump vil koste ca 7000 kr. Kan vi selv montere bumpene? De bump vi har i kikkerten er opbygget af moduler, som kan udskiftes enkeltvis ved slidtage o lign.

5) Ide dukker op:
Har vi forsøgt at få kontakt til Livornoparken? Har de en kørselspolitik?

Henrik vender punktet med bestyrelsen – Landlyst må jo have kontakt med dem.

Til sidst tog vi en lille tur ned til SVS. Skiltningen på Samosvej og de nærmeste fællesveje er ulogiske og lettere kaotisk. Hvorfor fx skilte med 30 km, når biler og motorcykler ikke må køre der. Skiltet med kørsel forbudt for motorkøretøjer ved Mantuavej/Samosvej betyder at al liftbustrafik nu skal ned ad Marsalavej!

PÅ hjemvejen snakkede Alexander og undertegnede om det rimelige i at dele udgifterne til bump ligeligt (vi får jo næppe kommunen til at betale det hele). Vi har jo lige stor glæde af bumpene uanset om vi er Landlyst eller Fredenshøj.

Næste møde i trafikudvalget holdes den 3. juni hos Henrik T kl. 19:30.

Ref. Henrik T.