Den ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 18. februar 2019. Som det fremgår af referatet, som du kan læse i nedenstående, var der ingen forslag til afstemning. Men som vanligt en række valg og godkendelse regnskab.

Kontingentet er 4.000 kroner i 2019.

2019 er jubilæumsår i grundejerforeningen. Dette bliver fejret i forbindelse med årets første loppemarked på Italiensvej i begyndelsen af juni, hvor medlemmerne vil få udleveret en 100-års jubilæumskrivelse og et glas fra foreningens telt. Læs evt. mere om dette i referat og bestyrelsens beretning.

Indkaldelse (incl. regnskab og budget)
Referat fra generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for 2018 

Hent desuden kort over grundejerforeningens område her (download)