Referatet fra G/F Fredenshøjs ordinære generalforsamling er godkendt af bestyrelse og dirigent, Niels Mazanti.

Du finder referatet via link i nedenstående. Med i dokumentet er indsat beretningen for 2017.

Udover referatet og beretning er lagt link til indkaldelsen, som indeholder regnskab for 2017 og budget for 2018. Begge dele fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 4.000 kr.