Referatet fra den ordinære generalforsamling i G/F Fredenshøj, er godkendt af dirigent Niels Mazanti samt bestyrelsen pr. 21. marts 2017. Udover referatet med tilhørende bilag, kan du også downloade det opdaterede kort fra Rådgivningsfirmaet Orbicon. Kortet indeholder nogle mindre justeringer, som følge af de bemærkninger som faldt på generalforsamlingen.

Et af de væsentligste punkter på generalforsamlingen var godkendelsen af bestyrelsens forslag om Klimatilpasning af vejene Livornovej, Marsalavej og Mantuavej. Klimatilpasnings-projektet, som er så godt som 100% finansieret af HOFOR, afventer pt. godkendelse på G/F Landslysts generalforsamling den 27. marts 2017. Først efter godkendelse her, vil HOFOR påbegynde planlægning af udbud til entreprenører.