Kommunens afdeling for Sikre Skoleveje begynder at etablere trafikdæmpende bump på de tre veje Mantuavej, Marsalavej og Livornovej fra mandag den 14. november 2016, uge 46. På Mantuavej og Livornovej bliver der etableret tre bump og på Marsalavej to.

Bumpene bliver lavet på kommunens regning og indgår i en samlet plan for området omkring Skolen ved Sundet, hvor der også laves hastighedsdæmpende bump på Italiensvej ved krydset Genuavej og Marsalavej samt ”kys-og-farvel” pladser både på Italiensvej samt ved Engvej og Kaldæavej. Etablering af bump og ”Kys-ogfarvel” er allerede påbegyndt her.

De planlagte hastigheds- og trafikdæmpende foranstaltninger skal sammen med ny skiltning være med til at gøre vejene mere sikre for de mange skolebørn, som dagligt færdes i vores område.

Se dokumenter fra kommunen med placering og skiltning i nedenstående: