Udskriv

Det oprindeligt annoncerede temamøde den 5. oktober om klimatilpasning er aflyst.

Baggrunden for aflysning er, at Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) har tilbudt at overtage bygherre-ansvaret på en lang række klimatilpasningsprojekter, herunder GF Fredenshøj og Landslyst fælles klimatilpasningsprojekt for vejene Mantuavej, Marsalavej og Livornovej og Fredenshøj Alle. Tilbuddet er fremkommet efter at en række grundejerforeninger har haft problemer med nogle af de krav der var indbygget i den oprindelige aftale.

De to bestyrelser var til møde hos HOFOR den 6. september hvor tilbuddet om overtagelse af bygherre-rolle blev gennemgået.
Ved den lejlighed blev bestyrelserne informeret om, at HOFOR vil fremsende et kontraktforslag i nærmeste fremtid (september/oktober).

Ændringen i bygherre-ansvar vil ikke medføre ændringer i forhold til, at klimatilpasningsprojektet fortsat vil være 100% finansieret af HOFOR. Klimatilpasningsprojektet skal ligeledes fortsat godkendes på en generalforsamling i de to grundejerforeninger. Bestyrelsen vil samtidig fortsat arbejde for at der afholdes temamøde om projektet.

Men status er pt. at bestyrelsen her-og-nu afventer aftaleudkast fra HOFOR om overtagelse af bygherre-ansvar.
Grundejerne vil blive orienteret om nyt tidspunkt for temamøde - når bygherreansvar er kendt og vi kan gå videre med projektet.