Udskriv

Repræsentanter fra bestyrelsen har afholdt møde med bestyrelsen for nabo-grundejerforeningen Landlyst, samt en projektleder for MT Højgaard. Emnet for mødet var et kommende klimatilpasningsprojekt på vores private veje, Mantuavej, Marsalavej, Livornovej, samt Fredenshøj Alle og Samosvej.

Projektet bliver en del af København Kommunes store klimaplan. Formålet er på samme tid at sikre mod oversvømmelse samt forskønne vejene. De to grundejerforeninger har tidligere opnået forhåndstilsagn fra HOFOR om 100% tilskud til anlægsprojektet, samt den løbende drift, og vil ligeledes ansøge om finansiering af eventuel beplantning (træer) hos København Kommunes Miljø- og Teknikforvaltning. Projektet er endnu blot på skitseplan og vil kræve endelig generalforsamlingsgodkendelse hos både G/F Fredenshøj og G/F Landlyst.

På mødet blev det besluttet, at et fælles temamøde for alle grundejere i de to foreninger vil blive afholdt den 5. oktober 2016, ved Skolen på Sundet.

Der bliver udsendt materiale i god tid før mødet.

Læs mere om klimatilpasning her: