På den ekstraordinære generalforsamling den 11. april, kl. 20:00, på Skolen ved Sundet, blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter, med et par mindre ændringer, vedtaget, med alle fremmødte stemmer. Der var 20 stemmeberettigede grundejere repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt.

Vedtægtsændringen har haft som primært formål, at fjerne antikveret ordlyd samt passager, som ikke længere har relevans for foreningen.

Du kan se de nye vedtægter under menupunktet foreningens vedtægter (klik her) samt referatet fra generalforsamlingen under menupunktet generalforsamling (klik her).