Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling den 11. april, kl. 20:00 i biologilokalet på Skolen ved Sundet. Eneste punkt på dagsordenen er vedtagelse af en opdatering af GF Fredenshøjs vedtægter, der bærer præg af at være af ældre dato.

Ved den ordinære generalforsamling den 29. februar var der ikke nok grundejere repræsenteret for at bringe punktet til afstemning. Punktet blev i stedet behandlet under dagsordenspunktet ”Eventuelt” som et orienteringspunkt og der blev varslet indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Bemærkninger modtaget fra den ordinære generalforsamling er indeholdt i det opdaterede forslag fra bestyrelsen.

Af det udsendte materiale til den ekstraordinære generalforsamling fremgår de opdaterede vedtægter, samt referat fra den ordinære generalforsamling inklusiv formandens beretning, som du også kan læse andet sted på denne side (under generalforsamling).

Se materialet her:

Vær opmærksom på at i forhold til de generelle argumenter, så er punktet om ene-dispositionsregel for formand og kasserer på netbank fjernet fra forslag til vedtægtsændringer.
Det er sket i forlængelse af de kommentarer som bestyrelsen modtog på den ordinære generalforsamling.