Fredenshøj har afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag den 25. februar 2020. Du kan finde materialerne fra generalforsamlingen i nedenstående.

Generalforsamling:

Ugen før, tirsdag den 18. februar 2020, blev der afholdt informationsmøde for både G/F fredenshøj og vores naboer G/F Landlyst, vedrørende klimatilpasningsprojektet i vores to foreninger. På den ordinære generalforsamling blev der under punktet Eventuelt taget en kort opsamling af nogle af de emner som var oppe på informationsmødet. Du finder ligeledes materiale fra Informationsmødet i nedenstående, herunder et link til det nyhedsbrev som Fredenshøj udsendte efter informationsmødet.

Informationsmøde, klimatilpasning:

Den ordinære generalforsamling blev afholdt mandag den 18. februar 2019. Som det fremgår af referatet, som du kan læse i nedenstående, var der ingen forslag til afstemning. Men som vanligt en række valg og godkendelse regnskab.

Kontingentet er 4.000 kroner i 2019.

2019 er jubilæumsår i grundejerforeningen. Dette bliver fejret i forbindelse med årets første loppemarked på Italiensvej i begyndelsen af juni, hvor medlemmerne vil få udleveret en 100-års jubilæumskrivelse og et glas fra foreningens telt. Læs evt. mere om dette i referat og bestyrelsens beretning.

Indkaldelse (incl. regnskab og budget)
Referat fra generalforsamlingen
Bestyrelsens beretning for 2018 

Hent desuden kort over grundejerforeningens område her (download)

HOFOR har lagt G/F Fredenshøj og G/F Landslyst fælles Klimatilpasningsprojekt til udførelse i 2020. Det fremgår af en rækkefølgeplan som bestyrelsen har modtaget i november måned.

Hvis du gerne vil følge nogle af de andre Klimatilpasningsprojekter som HOFOR har godkendt, så kan du se navn på Grundejerforeninger samt årstal for udførelse ved trykke på link til dokumentet i nedenstående.

HOFOR rækkefølgeplan

Referatet fra G/F Fredenshøjs ordinære generalforsamling er godkendt af bestyrelse og dirigent, Niels Mazanti.

Du finder referatet via link i nedenstående. Med i dokumentet er indsat beretningen for 2017.

Udover referatet og beretning er lagt link til indkaldelsen, som indeholder regnskab for 2017 og budget for 2018. Begge dele fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. På generalforsamlingen blev kontingentet fastsat til 4.000 kr.

 

 

Referatet fra den ordinære generalforsamling i G/F Fredenshøj, er godkendt af dirigent Niels Mazanti samt bestyrelsen pr. 21. marts 2017. Udover referatet med tilhørende bilag, kan du også downloade det opdaterede kort fra Rådgivningsfirmaet Orbicon. Kortet indeholder nogle mindre justeringer, som følge af de bemærkninger som faldt på generalforsamlingen.

Et af de væsentligste punkter på generalforsamlingen var godkendelsen af bestyrelsens forslag om Klimatilpasning af vejene Livornovej, Marsalavej og Mantuavej. Klimatilpasnings-projektet, som er så godt som 100% finansieret af HOFOR, afventer pt. godkendelse på G/F Landslysts generalforsamling den 27. marts 2017. Først efter godkendelse her, vil HOFOR påbegynde planlægning af udbud til entreprenører.